توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ورود به نشست سخنرانی (اسکای روم)

جهت ورود به نشست سخنرانی بر روی لینک بالا کلیک نمایید

نمایشگاه پوستر 2 (گروه علوم پایه - داروسازی و پزشکی- کارآفرینی و تجاری سازی)

جهت ورود به نمایشگاه پوستر بر روی لینک بالا کلیک نمایید

حامیان علمی
  چهارشنبه, 15 تیر 1401  
برگزارکننده
قالب نگارش مقاله
مجوز isc
لینک ارتباط با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
محل برگزاری