توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 mpec-1023   معرفی گروه های بوم شناختی گیاهی در منطقه چرا- جنگل کاری و بررسی ارتباط آن ها با عوامل محیطی مطالعه موردی(آشخانه، خراسان شمالی)
نویسندگان: محبت نداف - حمید اجتهادی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 mpec-1039   بررسی شاخص های تنوع گونه های گیاهی و معرفی گیاهان دارویی، در چهار کاربری مختلف در منطقه آشخانه، استان خراسان شمالی، ایران
نویسندگان: محبت نداف - حمید اجتهادی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 mpec-1043   بررسی تأثیر مرحله فنولوژی بر کیفیت علوفه گونه دارویی آویشن کوهی (Thymus kotschyanus) در بوم سازگان مرتعی شهرستان بشرویه
نویسندگان: رضا یاری - مهناز زینبی - مصطفی پارسا محبی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 mpec-1044   تعیین پتانسیل اقتصادی گیاهان دارویی، صنعتی و خوراکی مراتع ییلاقی چهار باغ استان گلستان
نویسندگان: رضا یاری - مهناز زینبی - یاسر قاسمی آریان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 mpec-1161   بررسی شرایط موجود و امکان توسعه گونه آویشن (Zataria mulrifolra) در منطقه جنوب کرمان
نویسندگان: حمزه احمدی - علی خنامانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
6 mpec-1179   ارزیابی محصول تولیدی در سیستم‌های کشت مخلوط زرین گیاه و نخود
نویسندگان: وحید خوراسفند - جواد حمزه ئی - سیده فاطمه حسینی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
7 mpec-1180   اثر بقایای چهار نوع از حبوبات بر مورفولوژی و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی زرین گیاه
نویسندگان: سیده فاطمه حسینی - جواد حمزه ئی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
8 mpec-1181   اثر کاربرد کود نیتروژن و مرحله برداشت بر رشد و عملکرد کیفی زرین گیاه
نویسندگان: سیده فاطمه حسینی - جواد حمزه ئی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
9 mpec-1192   اثر ارتفاع بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی Peganum harmala و تنوع ژنوتیپی در 3 منطقه از استان مازندران
نویسندگان: خدیجه طالبی قادیکلائی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
10 mpec-1196   مطالعه اتنوبوتانیکی گونه های کاربردی شهرستان سرایان، استان خراسان جنوبی
نویسندگان: محمد علی دارابی - رضا یاری - تکتم فتحی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
11 mpec-1017   بررسی تاثیر طیف‌های مختلف نور LED تکمیلی بر برخی شاخص‌های رشدی و محتوای آنتی‌اکسیدان گیاه دارویی Artemisia annua
نویسندگان: فاطمه زهرا امیرمحمدی - زهرا عدالتی - صابر جمالی - کیانا زمانیان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
12 mpec-1027   ارزیابی عوامل موثر بر محتوای ترکیبات فنولیکی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه ها
نویسندگان: فاطمه نکونام
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
13 mpec-1028   مروری بر ارزش تغذیه ای و دارویی میوه های هسته دار
نویسندگان: فاطمه نکونام
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
14 mpec-1060   اثر ارتفاع از سطح دریا بر میزان رنگیزه های فتوسنتزی اکوتیپ های آویشن زوفایی
نویسندگان: علی اصغر حاتم نیا
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
15 mpec-1061   ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمیایی آویشن زوفایی در استان ایلام
نویسندگان: علی اصغر حاتم نیا
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
16 mpec-1072   تاثیر آب مغناطیس بر کاهش تنش شوری در مریم‌گلی هرز (Salvia virgata Jacq.)
نویسندگان: میترا خسروجردی - محمد مقدم - جعفر نباتی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
17 mpec-1078   تاثیر گونه های مختلف قارچ مایکوریزا بر زیست توده تر، خشک و برخی صفات فیزیولوژیکی شنبلیله (Trigonella foenum groecum L.)
نویسندگان: شکیلا غروری - محمد مقدم - نسرین فرهادی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
18 mpec-1130   بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر افزایش عمر انباری میوه انگور (Vitis vinifera)
نویسندگان: سید عباس میرجلیلی - حسین پیرو
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
19 mpec-1084   کاربرد نانوذرات TiO2 صنعتی و بیولوژیک و باکتری حل کننده فسفات بر تولید دیوزژنین در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)
نویسندگان: زهرا کرمانی مجاور - علی گنجعلی - منصور مشرقی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
20 mpec-1132   اثر 8- هیدروکسی کینولین سولفات بر عمر گلدانی و کیفیت گل شاخه بریده رز
نویسندگان: سید عباس میرجلیلی - یوسف پیرو
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
21 mpec-1145   مقایسه برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی دو گونه مرزنجوش در شرایط تیمار با نانو ذره تیتانیوم دی اکسید
نویسندگان: آمنه اسدی - منیره چنیانی - مهرداد لاهوتی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
22 mpec-1167   بررسی اثر تنش شوری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی بذور حنا (Lawsonia inermis L.)
نویسندگان: آناهیتا ابوسعیدی - ابوالقاسم حمیدی مقدم
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
23 mpec-1026   بررسی بیان ژن‌های مهم گیاه دارویی ریحان (Ocimum basillicum L.) تحت تنش‌های غیرزیستی
نویسندگان: صبا عمید
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
24 mpec-1108   بررسی و مقایسه اثر پیوند هندوانه رقم منارا بر پایه کدو رقم شینتوزا بر میزان بیان ژن فیتوئن سنتاز در دو دسته گیاهان هندوانه پیوندی و غیر پیوندی
نویسندگان: عمار محمدی کجیدی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
25 mpec-1066   مطالعۀ تنوع ژنتیکی در گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum)
نویسندگان: ثریا مغانلو - حمیدرضا نوریزدان - سیداحمد قاسمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
26 mpec-1008   عنوان مقاله:تحلیلی بر آگاهی و عملکرد زیستی کشاورزان در نواحی روستایی . (مطالعه موردی: دهستان قهاوند شهرستان همدان)
نویسندگان: مراد کیخسروی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
27 mpec-1035   تاثیر عصاره جلبک دریایی و قارچ مایکوریزا بر برخی ویژگی‌های گیاه دارویی شنبلیله در شرایط تنش خشکی
نویسندگان: ندا علیپور یوسفوند - افسانه عالی نژادیان بیدآبادی - امیر لکزیان - عباس ملکی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
28 mpec-1034   تاثیرکود زیستی بر رنگیزه‌های گیاه دارویی شنبلیله در شرایط کم آبیاری
نویسندگان: ندا علیپور یوسفوند - افسانه عالی نژادیان بیدآبادی - امیر لکزیان - عباس ملکی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
29 mpec-1088   مروری بر گیاه بابونه
نویسندگان: مهدی احمدیوسفی - نفیسه مقبلی - فرزاد احمدیوسفی - سلمان امیری - زینب میرزاده
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
30 mpec-1113   بررسی اثرات کودهای زیستی و کودهای شیمیایی بر ویژگی های کمی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L)
نویسندگان: سهیلا کوره پز محمودآبادی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
31 mpec-1114   بررسی اثر تلقیح با میکوریزا و انواع مختلف کود آهن بر رشد و عملکرد گیاه دارویی آلوئه ورا (L. Aloe vera) در منطقه جیرفت
نویسندگان: سهیلا کوره پز محمودآبادی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
32 mpec-1116   مروری بر نقش زنان روستایی در توسعه کشت گیاهان دارویی (موردمطالعه: دهستان قره سو)
نویسندگان: اعظم پورنیاکان - مهدی عباسی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
33 mpec-1118   اثر محلولپاشی کلسیم و بور روی برخی خواص کمی توت فرنگی
نویسندگان: قباد جلالی - احمد آئین - امیر جلالی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
34 mpec-1119   تاثیر محلول پاشی کلسیم و بور روی کیفیت میوه توت فرنگی
نویسندگان: قباد جلالی - احمد آئین - امیر جلالی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
35 mpec-1136   بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum)
نویسندگان: مژده فیروزجهانتیغ - عیسی پیری - ابوالفضل توسلی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
36 mpec-1156   تکثیر کورم های زعفران زراعی (Crocus sativus L.) از طریق کشت بافت
نویسندگان: علی مقبلی هنزایی - ایمان برخوری - مهدیه هدایتی مقدم - عباس صفرنژاد
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
37 mpec-1158   معرفی برخی گیاهان دارویی قابل کشت در مناطق خشک و بیابانی (استان سمنان) با هدف اقتصاد مقاومتی
نویسندگان: محمدکیا کیانیان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
38 mpec-1169   تأثیر سطوح آبیاری و سوپر جاذب بر عملکرد و برخی صفات زراعی گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.)
نویسندگان: حامد جوادی - سید غلامرضا موسوی - عبدالرضا جویبان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
39 mpec-1170   بررسی اثر دور آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.)
نویسندگان: حامد جوادی - منصور شهرکی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
40 mpec-1015   بررسی ترکیبات فنولی و شیمیایی اسانس دوگیاه نعناع (Mentha spicata L.) و کاکوتی (Ziziphora tenuior L.) از منطقه سردسیر جیرفت
نویسندگان: فاطمه شهدادی - مجبوبه شیرانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
41 mpec-1016   بررسی ترکیبات فنولی، شیمیایی و خواص ضدرادیکالی اسانس گیاه پونه کوهی از منطقه سردسیر جیرفت
نویسندگان: فاطمه شهدادی - محبوبه شیرانی - ملیحه فاریابی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
42 mpec-1010   تأثیر عصاره ی پوست انار و پروبیوتیک بر وزن اندام های داخلی و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی
نویسندگان: سارا مرادی - سودابه مرادی - علی حسین پیرای
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
43 mpec-1032   معرفی گیاهان دارویی جبالبارز شمالی، استان کرمان
نویسندگان: مهدی احمدیوسفی - مهدیه امیری نژاد - مهدی محمدی - وحید سنجری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
44 mpec-1052   خاصیت آنتی اکسیدانی، فنول کل و ترکیبات پلی فنولی عصاره متانولی دو اکوتیپ مختلف آویشن شیرازی
نویسندگان: زینب میرزاده آبگرمی - مهدی احمد یوسفی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
45 mpec-1073   بررسی ویژگی های ادافیکی خاک در رویشگاه‌های طبیعی آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) استان فارس
نویسندگان: منصوره ژیان پور - علیرضا یاوری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
46 mpec-1077   الگوی کشت پاییزی گیاه بابونه در اورامانات به صورت دیم جایگزین الگوی کشت سنتی
نویسندگان: شکوفه بختور
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
47 mpec-1083   بررسی عملکرد اسانس اندام های مختلف آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) در رویشگاه های طبیعی استان هرمزگان
نویسندگان: منصوره ژیان پور - علیرضا یاوری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
48 mpec-1092   زنیان و خواص دارویی بذر و اسانس آن: مقاله مروری
نویسندگان: زهرا عزیزی داغیان - مجید عزیزی - گیتی حسن پورفرد
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
49 mpec-1093   مروری بر کاربرد قارچ گانودرما در صنایع آرایشی و بهداشتی
نویسندگان: گیتی حسن پورفرد - مجید عزیزی - زهرا عزیزی داغیان - امیرعلی صلواتی نیک
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
50 mpec-1096   جمع‌آوری و شناسایی برخی گیاهان دارویی منطقه دولت آباد بهرآسمان
نویسندگان: فاطمه زهرا امیرمحمدی - محمدرضا جوهرچی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
51 mpec-1103   اثر غلظت های مختلف عصاره ی هیدروالکلی میخک بر زنده مانی اسپرم تازه گوسفند
نویسندگان: ماریه کشاورزمنش - هادی حجاریان - حامد کرمی شبانکاره - لیلا سلطانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
52 mpec-1104   اثر فیتوتوکسیسیتی اسانس رازیانه بر خصوصیات رشدی و جوانه‌زنی پنیرک و سلمه تره
نویسندگان: سید امیرحمزه بهاری میمندی - امید علیزاده - شهرام شرف زاده - فرود بذرافشان - بهرام امیری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
53 mpec-1105   مقایسه میزان ترکیب دارویی لکتین کل موجود در پیکره گیاه دارواش مستقر بر دو میزبان انجیلی و ممرز در اوایل میوه‌‌دهی
نویسندگان: ساناز یوسف وند - فرنوش فتاحی - سید محسن حسینی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
54 mpec-1111   بررسی فیتوشیمیایی عصاره هیدرواتانولی و اتیل استات برگ گیاه آلاله برف‌زی (Ficaria kochii (Ledeb.) Iranshahr & Rech.f.) در مراحل مختلف فنولوژیکی رشد
نویسندگان: خدیجه لطفی زاده - فرنوش فتاحی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
55 mpec-1122   تاثیر عصاره هیدرواتانولی اندام گل گیاه آلاله برف‌زی (Ficaria kochii (Ledeb.) Iranshahr & Rech.f.) در مرحله گلدهی کامل علیه باکتری اشریشیا کلی
نویسندگان: خدیجه لطفی زاده - فرنوش فتاحی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
56 mpec-1131   مروری بر اثر ضد دردی و کاهش پراکسیداسیون لیپید توسط عصاره برگ درخت زیتون
نویسندگان: زهرا هرسینی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
57 mpec-1129   بررسی عوامل تهدید کننده تنوع زیستی گیاهان دارویی شهرستان جم
نویسندگان: پارسا پاشایی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
58 mpec-1138   بررسی ترکیب دارویی ویسکوتوکسین کل موجود در پیکره گیاه دارواش برداشت شده از میزبان‌های انجیلی و ممرز در فصل پاییز
نویسندگان: ساناز یوسف وند - فرنوش فتاحی - سید محسن حسینی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
59 mpec-1139   تاثیر دفعات محلول پاشی نانوکود NPK بر عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی (Mentha piperita) در شرایط آب و هوایی استان بوشهر
نویسندگان: ایوب تکاوران - رحیم نیکخواه - مختار زلفی باوریانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
60 mpec-1142   بررسی میزان فنل کل در میوه برخی ژنوتیپهای زرشک در ایران
نویسندگان: زهرا بهراد - حسین قاسم زاده - فاطمه سفیدکن - حسن رضادوست - احمد بالندری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
61 mpec-1152   بررسی تاثیر فرآیند خشک کردن پوست بر ویتامینC، آنتوسیانین و شاخص طعم چهار رقم از مرکبات رایج شمال ایران
نویسندگان: زهرا برومند چشمه علی - حسین مرادی - علی پاکدین - یوسف قاسمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
62 mpec-1153   ارزیابی میزان فنل، فلاونوئید و آنتی اکسیدان پوست چهار رقم مرکبات تحت تاثیر دمای خشک شدن
نویسندگان: زهرا برومند چشمه علی - حسین مرادی - علی پاکدین - یوسف قاسمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
63 mpec-1159   بررسی کاربرد کوتاه مدت الیسیتور‌های غیرزیستی بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و روابط آبی ریحان
نویسندگان: علیرضا سلوکی - محبوبه زارع مهرجردی - ساسان علی نیائی فرد
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
64 mpec-1164   مروری بر اثرات برخی از گیاهان دارویی در نشخوارکنندگان
نویسندگان: رحیمه فاریابی - زهرا حیدری
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
65 mpec-1165   اثرات استفاده از گیاه دارویی آویشن بر عملکرد رشد و مصرف خوراک، میزان تولید گاز متان و کیفیت گوشت در نشخوارکنندگان
نویسندگان: زهرا حیدری - رحیمه فاریابی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
66 mpec-1174   تجزیه و تحلیل موانع کاشت دانه های روغنی بعنوان بیوراکتورهای گیاهی برای تولید زیست داروها
نویسندگان: فرشته غیاثوندغیاثی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
67 mpec-1183   مروری بر خصوصیات گیاه شناسی، فیتوشیمیایی و فارماکولوژیکی گیاه دارویی گشنیز Coriandrum sativum L
نویسندگان: عاطفه شجاعیان - مجید امینی دهقی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
68 mpec-1184   مروری بر راه‌کارهای افزایش تولیدات ثانویه گیاهان دارویی
نویسندگان: مریم احمدزاده - مریم مظاهری تیرانی - اعظم سیدی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
69 mpec-1197   تاثیر هیدرو پرایمینگ بر صفات رشدی گیاه چه وسمه (Indigofera tinctoria L.) تحت تنش شوری
نویسندگان: صدیقه افشاری پور - شهناز فتحی - اعظم سیدی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
70 mpec-1047   مطالعه اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی شهرکویری سمنان
نویسندگان: فاطمه ربیع زاده - رضوانه عندلیب خواه - سمیه حقیقی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
71 mpec-1065   بررسی تنوع ژنتیکی کلپوره (Teucrium polium L.) در رویشگاه های جنوب کرمان با استفاده از صفات مورفولوژیک
نویسندگان: بتول مهدوی - سهیلا افکار
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
72 mpec-1194   بهینه‌سازی تولید و باززایی کالوس درگیاه کیوی فروت به منظور استفاده در برنامه‌های به‌نژادی با اهداف دارویی، غذایی و تجاری
نویسندگان: زهرا ممتاز ویشکائی - حبیب الله سمیع‌زاده لاهیجی - محمود قاسم نژاد - محمد محسن زاده گلفزانی - شاپور عبدالهی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
73 mpec-1168   اهمیت ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه در افزایش تولید ترکیبات زیست‌فعال در گیاهان دارویی
نویسندگان: ناهید معرف‌زاده - هادی خاطری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
74 mpec-1176   بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی توده‌های نعناع‌فلفلی ایران
نویسندگان: زهرا بشیرزاده - مهدی محب الدینی - رقیه فتحی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
75 mpec-1177   ارزیابی توده‌های گیاه نعناع فلفلی بااستفاده ازآنالیزچندمتغیره
نویسندگان: زهرا بشیرزاده - مهدی محب الدینی - رقیه فتحی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
76 mpec-1188   استفاده از فن آوری های نوین جهت افزایش متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی
نویسندگان: زینب چقاکبودی - لیلا اکبری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
77 mpec-1191   کاربرد سیر و پیاز در تولید طیور: اثرات آنها بر عملکرد رشد و چربی خون
نویسندگان: علی حسین پیرای - امیر موسائی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
78 mpec-1193   تاثیر گونه های آلیوم بر بیماری های عفونی، میکروبیولوژی و ریخت شناسی روده و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی
نویسندگان: علی حسین پیرای - امیر موسایی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
79 mpec-1091   آنالیز دود برگ و گل گیاه Tussilago farfara L با GC-MS و ارزیابی اثرات ضد باکتریایی
نویسندگان: محمد نورانی - آتوسا علی احمدی - مهدی عیاری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
80 mpec-1198   معرفی گیاه دارویی علف شور (Salsola spp ) جهت استفاده در فضای سبز جیرفت
نویسندگان: رضا افشارپور - مژده نظرپور
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
81 mpec-1135   بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کاسنی در شرایط تنش خشکی
نویسندگان: مژگان کیخا آریا - ایمان همایون نژاد - عیسی پیری - ابوالفضل توسلی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
82 mpec-1056   اثرات فرمولاسیون اسانس نانو کپسوله شده گیاه سرو نقره ای (Cupressus arizonica) روی شته جالیزAphis gossypii Glover)
نویسندگان: راضیه بیگلری فراش
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
83 mpec-1146   بررسی پیش تیمار بذری نانوذره مس اکسید بر جوانه زنی، برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و شاخص کاروتنوئید گیاهچه دو رقم گندم
نویسندگان: وجیهه گنجعلی - منیره چنیانی - پریسا طاهری - مریم مظاهری تیرانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله