توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 mpec-1041   Amaranhus spinosus گیاهی ارزشمند به لحاظ دارویی و تغذیه ای
نویسندگان: ربابه شاهی شاوون
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 mpec-1030   شناسایی و دانش بومی گیاهان دارویی بخش هزارجریب شهرستان نکا
نویسندگان: مجتبی جعفرزاده زغالچالی - صدیقه کلیج - ناصر جعفری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 mpec-1079   مطالعه اتنوبوتانی گیاهان دارویی شهرستان باغملک
نویسندگان: نرگس دانش - شبنم عباسی - سمیه سلیمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 mpec-1115   بررسی قرابت و شناسایی مرز بین جنس ها در خانواده Onagraceae در ایران با تکیه بر شواهد ریزریخت شناسی بذر
نویسندگان: صدیقه رحیمی - مسعود شیدایی - فهیمه کوهدار - احمدرضا محرابیان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 mpec-1120   مروری بر گرده شناسی عسل: اثر انگشت گیاهی در تشخیص اصالت عسل
نویسندگان: فاطمه علی نژاد - احمد رضا محرابیان - اسدالله احمدی خواه - طیبه اکبری اریزانی - داریوش مینایی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
6 mpec-1117   خواص دارویی بادام تلخ (Prunus amygdalus var. amara) در درمان بیماری های مختلف
نویسندگان: طاهره ابدالی - ربابه شاهی شاوون
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
7 mpec-1003   بررسی میزان پیکروکروسین ، سافرانال و کروسین کلاله زعفران استان گلستان و خراسان
نویسندگان: فاطمه یونسیان - مرتضی غلامی - محمد رضا طاهری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
8 mpec-1048   بررسی اثرات کشندگی سلولی عصاره متانولی گیاه مریم نخودی شیرازی برسلول های سرطانی کولورکتال (SW-480)
نویسندگان: پروانه حاجی پور - مجید تفریحی - مریم مهاجرانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
9 mpec-1046   بررسی اثرات کشندگی سلولی صمغ گیاه باریجه بر رده سلولی SW-480
نویسندگان: پریسا بهاور - مجید تفریحی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
10 mpec-1004   بررسی پروفایل متابولیکی کلاله گیاه زعفران (Crocus sativus L.) (مطالعه موردی: استان های خراسان و گلستان)
نویسندگان: فاطمه یونسیان - مرتضی غلامی - محمد رضا طاهری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
11 mpec-1067   مروری بر مهمترین تنش‌های غیر زیستی(شوری و خشکی) بر گیاه دارویی رازیانه
نویسندگان: سمیرا جهانتیغ
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
12 mpec-1051   بررسی اثرات ضد میکروبی و برآورد پتانسیل ضد سرطانی نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز با استفاده از عصاره زوفا بر روی رده‌های سلولی مختلف (A549، MCF-7 و Hela)
نویسندگان: ریحانه سزاری همانکوه - شبنم شماعی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
13 mpec-1049   عصاره‌گیری و شناسایی مواد موثره موجود در میوه بلوط به روش جوشاندن و کروماتوگرافی گازی جفت شده با طیف‌سنج جرمی و ارزیابی خواص دارویی اجزای آن
نویسندگان: سارا یحیی زاده - جهانبخش رئوف - میلاد غنی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
14 mpec-1098   مروری بر خواص درمانی-فتوشیمیایی و کاربرد حشره کشی گیاه دارویی پونه Mentha pulegium.
نویسندگان: اسما پرنوره
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
15 mpec-1101   بررسی اثرات کشندگی سلولی عصاره متانولی گیاه مریم نخودی خزری بر رده سلولی PC-3
نویسندگان: شقایق ذبیح الهی - مجید تفریحی - مریم مهاجرانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
16 mpec-1171   نقش مواد فیتوشیمیایی در درمان سرطان از طریق راه اندازی مسیر آپوپتوزیس
نویسندگان: اطهر السادات جوانمرد
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
17 mpec-1109   ارزیابی خصوصیات نانو نقره سنتز شده توسط عصاره آبی گیاه کهورک و مقایسه عملکرد ضد سرطانی و ضد باکتری آن
نویسندگان: فاطمه ابریشم کار - شبنم شماعی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
18 mpec-1019   مروری بر اثرات بالینی و ضد سرطانی برخی از ترکیبات و گیاهان دارویی
نویسندگان: احمدرضا غلامیان ورنامخواستی - نوشا ضیاء جهرمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
19 mpec-1002   بررسی و مقایسه یک فعالیت آموزش شیمی با عنوان اثرات ضد باکتریایی پودرسیر و کتیرا بر روی باکتری گرم منفی اشرشیا کلی و باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اوروس
نویسندگان: محمد علی احقری - محمد رضا احقری - علی ملکی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
20 mpec-1074   فاکتورهای موثر بر فعالیت ضدمیکروبی گیاهان دارویی معطر
نویسندگان: نسیم شاویسی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
21 mpec-1085   مطالعه گیاهان دارویی رویش یافته بر رگه های معدنی با تمرکز بر گیاه دارویی اندمیک گل ماهور و خواص ضد میکروبی آن
نویسندگان: مرضیه موسائی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
22 mpec-1143   بیماری قارچ سیاه (موکورمیکوزیس) و کاربرد گیاهان دارویی در درمان آن
نویسندگان: مرضیه محمدی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
23 mpec-1150   استرس ناشی از ابتلا به کرونا ویروس و نقش گیاهان دارویی در کاهش این استرس
نویسندگان: مرضیه محمدی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
24 mpec-1081   نقش آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیرآنزیمی در تنش سرما
نویسندگان: فاطمه خاکدان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
25 mpec-1087   کاربرد عصاره های گیاهی برای جلوگیری از خوردگی فلزات
نویسندگان: راضیه رضوی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
26 mpec-1094   سنتز زیستی نانوذرات فلزی با استفاده از گیاهان دارویی
نویسندگان: فرشته محمودی - مریم دهجی پور حیدرآبادی - خلیل ملک زاده - هدی حکمت آرا
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
27 mpec-1107   بررسی اثر سمیت سلولی داربست پلی کاپرولاکتون پوشش داده شده با عصاره الکلی دانه گیاه گل مغربی بر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسانی
نویسندگان: سحر جعفری - محمد نبیونی - هانیه جلالی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
28 mpec-1112   بررسی زیست سازگاری داربست پلی کاپرولاکتون حاوی سالیسین تهیه شده به روش چاپ سه بعدی جهت استفاده در مهندسی بافت استخوان
نویسندگان: میلاد سالمیان - هانیه جلالی - هما محسنی کوچصفهانی - محمد نبیونی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
29 mpec-1121   سنتز سبز نانوذره اکسید روی با استفاده از برگ درخت انبه اطراف سیرجان
نویسندگان: محمد هادی مشکوة سادات - فائزه جهانی مسکونی - صالح اقاجانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
30 mpec-1128   سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ Allium stipitatum
نویسندگان: محمد هادی مشکوة سادات - فاطمه سرلک
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
31 mpec-1182   پاسخ گیاهان دارویی به کاربرد نانوذرات فلزی
نویسندگان: فاطمه مرتضائی - مریم دهجی پور حیدرآبادی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
32 mpec-1014   مروری بر خصوصیات درمانی گیاه دارویی نعناع فلفلی از دیدگاه طب سنتی
نویسندگان: علی قادری - خدیجه احمدی - احمد پوریایی - حمید رضا آذرباد
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
33 mpec-1022   مروری بر خواص دارویی و اثرات سمی گونه‌های تاتوره
نویسندگان: فاطمه عابدی - کبری شیرانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
34 mpec-1024   اثر پرتـودهی گامـا بـر عملکرد گیاه دارویی آویشن شیرازی
نویسندگان: زهرا سرافرازی - آناهیتا رشتیان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
35 mpec-1059   مروری بر گیاهان دارویی موثر در درمان سرطان خون
نویسندگان: محمدمهدی اکبری جور - عبدالله رمضانی قرا
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
36 mpec-1086   مروری بر گیاهان دارویی مؤثر بر سیستم ایمنی در طب سنتی
نویسندگان: علی قادری - خدیجه احمدی - احمد پوریایی - حمید رضا آذرباد
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
37 mpec-1097   مروری بر نقش گیاهان دارویی در پیشگیری و درمان سرطان معده
نویسندگان: محمدمهدی اکبری جور - عبدالله رمضانی قرا
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
38 mpec-1147   مروری بر تاثیر گیاهان دارویی بر بیماری COVID-19
نویسندگان: مهرناز دهقانی تفتی - فیروزه علویان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
39 mpec-1148   مروری برکاربرد گیاهان دارویی در درمان هپاتیت C
نویسندگان: محمدمهدی اکبری - عبدالله رمضانی قرا
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
40 mpec-1036   بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاه کاسه گل کازرونی (Rydingia michauxii) در مراحل رشدی مختلف بر روی رده سلول سرطانی MCF-7
نویسندگان: امین الله طهماسبی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
41 mpec-1102   بررسی اثرات گونه های مختلف جنس Artemisia و ترکیبات آنها بر علیه ویروسهای تنفسی از قبیل آنفلوانزا
نویسندگان: آسیه شجاعی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
42 mpec-1080   مطالعات سمیت شناسی، ابزاری موثر در غربالگری گیاهان دارویی با پتانسیل درمانی
نویسندگان: سارگل گوهری - فاطمه خاکدان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
43 mpec-1123   تعیین میزان ترکیبات فنولی لود شده بر سطح نانوذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از گیاه دارویی سیاه دانه دشتی (Nigella arvensis)
نویسندگان: اعظم چهاردولی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
44 mpec-1124   بررسی خواص آنتی اکسیدانی نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز با استفاده از گیاه دارویی Nigella arvensis
نویسندگان: اعظم چهاردولی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
45 mpec-1025   مروری بر فیتواسترژن ها و گیاهان دارویی حاوی این قبیل ترکیبات
نویسندگان: زهرا سرافرازی - مهسا صفاری - راحله دهقان پورفراشاه
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
46 mpec-1134   اثرات ضد اضطرابی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia): مرور مطالعات نظام مند
نویسندگان: احمد شم آبادی - علیرضا حسن زاده - علی احمدزاده - حمیدرضا قدیمی - شاهین آخوندزاده
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
47 mpec-1054   نقش گیاهان دارویی در پیشگیری و درمان سرطان با واسطه ترکیبات فتوشیمیایی آن‌ها
نویسندگان: الهه آقازاده
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
48 mpec-1064   مروری بر فارماکولوژی و اثرات حفاظتی زعفران
نویسندگان: علیرضا رضائی - کبری شیرانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
49 mpec-1075   اثرات پونه کوهی بر فیبروز ریوی القا شده توسط بلئومایسین در موش صحرایی
نویسندگان: ایناس ملایوسفیان - شیرین حکمتی راد - سهراب کاظمی - محمد حسین اصغری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
50 mpec-1076   اثرات کو آنزیم Q10 بر فیبروز ریوی القا شده توسط بلئومایسین در موش صحرایی
نویسندگان: شیرین حکمتی راد - ایناس ملایوسفیان - سهراب کاظمی - محمد حسین اصغری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
51 mpec-1089   تأثیر دارویی آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر کیست هیداتید
نویسندگان: محمد مزروعی سبدانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
52 mpec-1175   مقایسه عصاره های متانولی، متانولی-آبی و اتیل استاتی میوه بلوط ایرانی Quercus brantii از نظر وجود چهار ترکیب فلاوونوئید، تانن، فلوباتان و قندهای کاهشی
نویسندگان: عارفه شجاعیان - دارا دستان - عاطفه شجاعیان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
53 mpec-1151   مروری بر تأثیر ویتامین B,C,D بر COVID-19
نویسندگان: نگین معین فارسانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
54 mpec-1018   مروری بر برخی گیاهان دارویی به عنوان منبع عظیم اقتصادی در ایران
نویسندگان: خدیجه احمدی - حشمت امیدی - مجید امینی دهقی - عاطفه شجاعیان - طاهره کریمی جلیله وندی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
55 mpec-1031   معرفی پتانسیل های دارویی و فرصت های تجاری سازی درخت کهور ایرانی (Prosopis cineraria)
نویسندگان: مهدی محمدی - زهرا صادقی - مهدی احمدیوسفی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
56 mpec-1069   گیاهان دارویی و اهمیت آنها در اقتصاد مقاومتی
نویسندگان: جلال یاوری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
57 mpec-1070   گیاهان دارویی و اهمیت تجاری سازی آنها
نویسندگان: جلال یاوری - فاطمه جهان آرائیان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
58 mpec-1082   چالش های بازاریابی گیاهان دارویی در ایران
نویسندگان: نگین میری جعفرآبادی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
59 mpec-1106   مروری بر نقش گیاه دارویی روغنی کاملینا در خودکفایی
نویسندگان: زینب السادات شیرنژاد
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
60 mpec-1173   پتانسیل های بوم گردی و گردشگری گیاهی در استان مرکزی
نویسندگان: فائزه السادات ابطحی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
61 mpec-1178   بررسی موانع توسعه کشت گیاهان دارویی در مناطق خشک و بیابانی (استان سمنان) با هدف اقتصاد مقاومتی
نویسندگان: محمدکیا کیانیان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
62 mpec-1189   کاربرد پروتئومیکس و متابولومیکس در شناسائی نشانگرهای زیستی
نویسندگان: لیلا اکبری - زینب چقاکبودی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
63 mpec-1144   معرفی گیاه دارویی و تغذیه ای گیشدر
نویسندگان: محبوبه رئیسی کوه شاه
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
64 mpec-1163   اثرات درمانی و حفاظتی پلی فنول ها بر روی کبد چرب غیر الکلی
نویسندگان: صابر یاوری - محسن رضایی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
65 mpec-1166   بررسی ویژگی های آنتی آمیلوئیدوژنیک و آنتی اکسیدانی نانوذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از عصاره برگ به لیمو
نویسندگان: میلاد صفاری - ذوالفقار لطفی - امیر آراسته
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
66 mpec-1185   معرفی پتانسیل های دارویی و بررسی ویژگی های اکولوژیکی گیاه کرفس
نویسندگان: مریم طیاری ایلاغی - زهرا صادقی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
67 mpec-1190   سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی در میوه ژنوتیپ های زرشک کوهی (Berberis vulgaris L.)
نویسندگان: سکینه مرادخانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
68 mpec-1013   مروری بر خواص درمانی گیاه دارویی ختمی از دیدگاه طب سنتی
نویسندگان: علی قادری - خدیجه احمدی - احمد پوریایی - حمید رضا آذرباد
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله